KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 5 NĂM HỌC 2017-2018

ĐV, LĐ tập trung nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường phụ đạo học sinh chưa hoàn thành các kĩ năng. Kết hợp dạy bài mới vừa ôn luyện những kĩ năng còn yếu của học sinh chuẩn bị KTĐK cuối năm và chuyển giao chất lượng lớp 5 đạt kết quả cao
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4
I. Những việc đã làm được
1. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên:
    - Đảm bảo các quyền lợi của đoàn viên. Công tác dân chủ kỷ cương được đẩy mạnh.
    - Lịch đọc báo 15 phút đầu giờ được duy trì tốt.
    - Đã tổ chức thăm hỏi đảm bảo đúng chế độ  Tổng số tiền: 650.000đ
    - 100% đoàn viên có lập trường tư tưởng vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Biết phát huy nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, sống gương mẫu.
    - Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức tốt các hoạt động  kỷ niệm ngày 8/3, tạo được bầu không khí vui tươi, lành mạnh cho toàn thể đoàn viên trong Công đoàn.
2. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:
    - Đoàn viên đã tích cực đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 100 % đoàn viên tham gia tốt bồi dưỡng thường xuyên. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng học sinh năng khiếu.
Hội thi GTQM lớp 4 đạt kết quả cao.
    - Phối hợp với nhà trường tổ chức Ngày hội học sinh Tiểu học thành công.
3. Các phong trào, các cuộc vận động:
    - Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức có hiệu quả chào mừng ngày
30/4 buổi tọa đàm  để lại ấn tượng sâu sắc, tạo được bầu không khí vui tươi, thân thiện.
    - Công đoàn đã  tổ chức đoàn viên  tham gia trồng cây bóng mát và bồn hoa tạo cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp.
    - Đã phối hợp với Liên đội, Đoàn trường tổ chức tốt các hoạt động kỉ niệm 30/4, 1/5, tổ chức hội thi Phụ trách Sao giỏi.
4. Xây dựng tổ chức công đoàn:
    - Về BCH Công Đoàn, Tổ công đoàn đã cập nhật kịp thời đầy đủ các thông tin có liên quan đến hoạt động công đoàn.
    - Đánh giá hoạt động tháng 3 và triển khai kế hoạch tháng 4 theo kế hoạch.
    - Làm tốt công tác  bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng.
II. Tồn tại:
    - Chũ vết của học sinh còn nhiều hạn chế.
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5
“Hoạt động chào mừng kỉ niệm 19/5”
 
    I. Hoạt động trọng tâm:
    Chương trình 1: Về các quyền lợi ích, hợp pháp của đoàn viên lao động:
          - Phối hợp với nhà trường sắp xếp, bố trí lịch nghỉ 30/4 & 1/5 kịp thời, đảm bảo đúng chế độ.
          - Thực hiện thăm hỏi, hiếu hỉ kịp thời, đảm bảo chế độ.
          - Duy trì tốt việc tham gia các loại quỹ công đoàn theo Nghị quyết Hội nghị công đoàn đầu năm.
          - Tích cực tham gia đọc báo, tài liệu hữu ích qua mạng nhằm phục vụ cho dạy học, bồi dưỡng kiến thức gia đình.
          - Tổ chức nghỉ lễ (ngày dỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5) vui vẻ, an toàn.
    Chương trình 2: Về bồi dưỡng năng lực, phẩm chất đội ngũ:
          - Phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng, lập thành tích chào mừng kỉ niệm ngày 30/4 & 1/5.
          - Tham gia có hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn do tổ hoặc chuyên môn nhà trường, cụm trường triển khai. Đi sâu củng cố các chuyên đề đổi mới PPDH VNEN, đánh giá học sinh theo TT22, Góp ý tài liệu hướng dẫn học VNEN.
          - ĐV, LĐ tập trung nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường phụ đạo học sinh chưa hoàn thành các kĩ năng.  Kết hợp dạy bài mới vừa ôn luyện những kĩ năng còn yếu của học sinh chuẩn bị KTĐK cuối năm và chuyển giao chất lượng lớp 5 đạt kết quả cao.
    Chương trình 3: Tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua
          - Tiếp tục động viên tập thể đoàn viên công đoàn phát huy những thế mạnh, những thành tích đã đạt trong thời gian qua, nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp để thực hiện tốt các cuộc vận động.
    Chương trình 4: Xây dựng khối đoàn kết và xây dựng công đoàn vững mạnh:
          - Tiếp tục động viên lực lượng đoàn viên phát huy tinh thần tự giác, biết quan tâm, giúp đỡ chia sẻ cùng nhau trong công tác nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tạo tiền đề góp phần kết thúc năm học thắng lợi.
          - Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng ĐV ưu tú giới thiệu cho Đảng.
          - BCH CĐ rà soát hồ sơ, báo cáo chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của LĐLĐ tỉnh.
          - Các tổ công đoàn tự đánh giá chấm điểm, phân loại cuối năm.
          - BCHCĐ rà  soát toàn bộ hồ sơ theo phần hành chuẩn bị cho kiểm tra cuối năm.
    II. Tổ chức thực hiện:
    - Tiếp tục phát động thi đua trong cán bộ viên chức. Trọng tâm phấn đấu 100% đoàn viên có lập trường tư tưởng vững vàng, hiệu quả công tác cao.
    - Tổ chuyên môn nghiên cứu nội dung bài, phân công giáo viên thể hiện các chuyên đề dạy học các môn.
    .- Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo, thực hiện việc kiểm tra đánh giá học sinh đúng thực chất. Theo dõi những biểu hiện cụ thể để có những đánh giá đúng thực chất. Thực hiện tốt việc kiểm tra và chấm bài đúng tinh thần chỉ đạo của chuyên môn .
    - Phối hợp với chuyên môn ra đề kiểm tra cuối năm.
    - BCHCĐ chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra của LĐLĐ Tỉnh.
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Văn Duẩn

Nguồn tin: @thso1hongthuy.edu.vn